unidu_edited.png

Sveučilište u Dubrovniku je javno sveučilište osnovano 2003. godine i smješteno u Dubrovniku u Hrvatskoj. Njegov Odjel za ekonomiju i poslovanje (EPE) osnovan je 1970. godine kao Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik. Vizija i misija Sveučilišta je postati međunarodno priznatom institucijom koja aktivno pridonosi lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj akademskoj zajednici kroz obrazovanje i znanstveni rad u skladu s najvišim standardima izvrsnosti. Danas je EPE uključen u nekoliko projekata i obrazovnih aktivnosti usmjerenih na razumijevanje digitalne transformacije te kako ona mijenja način na koji ljudi žive i rade kao i na izgradnju vještina zapošljivosti među studentima. Unutar EPE-a djeluje i Centar za istraživanje digitalne transformacije CREDO.

CREDO ima iskustvo u razvoju programa osposobljavanja usmjerenih na izgradnju transverzalnih vještina kao što su studentske vještine digitalnog poduzetništva i razvoj otvorenih obrazovnih resursa (OER) platformi za osposobljavanje učenika u digitalnom poduzetništvu. Osoblje CREDO-a uključeno je u projekte kojima je cilj poboljšati kvalitetu, relevantnost i učinkovitost visokog obrazovanja razvojem i primjenom suvremenih nastavnih metoda te jačanjem znanstveno-poslovne suradnje u procjeni potreba tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala u Hrvatskoj. Tijekom godina, članovi CREDO-a bili su uključeni u stvaranje i izvođenje programa cjeloživotnog učenja s ciljem povećanja vještina zapošljivosti diplomanata i nezaposlenih osoba.