LAB ENG RGB (1).png

Sveučilište primijenjenih znanosti LAB potpuno je nova institucija. Sveučilište primijenjenih znanosti Lahti (Lahti UAS) i Sveučilište primijenjenih znanosti Saimaa (Saimia) spojile su se 1.1.2020. I zajedno uspostavljaju LAB. LAB je visokoškolska ustanova koja se fokusira na inovacije, poslovanje i industriju. Djeluje u Lahtiju i Lappeenranti i pruža obrazovanje u offline i online okruženju. LAB ima 8 500 učenika i 360 nastavnika te ostalog osoblja, što ga čini šestim najvećim sveučilištem primijenjenih znanosti u Finskoj.

 

Naše specijalnosti u području istraživanja, razvoja i inovacija (RDI) su kružna ekonomija, dizajn, komercijalizacija inovacija i uslužne inovacije za zdravlje i dobrobit. LAB-ove primijenjene istraživačke aktivnosti usmjerene su na pronalaženje, razvoj i proizvodnju novih i poboljšanih proizvoda, proizvodnih sustava, metoda i usluga. Područja fokusa integrirana su u nastavu, učenje i organizacijsku filozofiju.

 

Cilj LAB-a je razviti radni život regija, poduzetništvo, regionalno okruženje za učenje i inovacije, te unaprijediti dobrobit pojedinaca i okoliša i konačno podržati internacionalizaciju. LAB promiče regionalnu konkurentnost u uskoj suradnji s lokalnim sektorom zapošljavanja i studentima pruža mogućnost rada na multidisciplinarnim projektima iz stvarnog života na kojima mogu raditi.


LAB je inovativan partner na polju istraživanja i razvoja. Količina IRD-a godišnje iznosi približno 9 milijuna eura. Od 2003. godine Lahti UAS i Saimaa UAS sudjelovali su u stotinama projekata koje financira EU, kako nacionalnih tako i međunarodnih, uključujući Erasmus +, strukturne fondove, Interreg Central Baltic, Interreg Europe, Interreg Baltic Sea Region itd.

 

Stručnost LAB-a proizlazi iz visokokvalificiranog osoblja, solidne pozadine u različitim obrazovnim poljima, jakih regionalnih i međunarodnih mreža i uspješne suradnje s partnerima i poslovnim kontaktima kako u Finskoj, tako i u inozemstvu. Proaktivnim stavom usmjerenim na rezultate, međunarodne aktivnosti LAB-a imaju za cilj stvaranje novih i autentičnih prilika za učenje i inovativnih pedagoških rješenja. To znači nove inovacije, nove proizvode i usluge, nove metode rada i procese te nove načine rada u budućnosti.


LAB je dio LUT grupe, a Sveučilište Lappeenranta Technology LUT djeluje kao glavna organizacija.