top of page
The Wall of Ideas

SLEM ACADEMY

Cilj projekta E + Slem je razviti poduzetničke vještine srednjoškolaca i studenata kroz poticanje samoupravljanja, svjesnosti i socijalnih vještina. Stvorit će se inovativan tečaj osposobljavanja koji će studente voditi kroz određene ključne elemente: iznošenje najboljeg sebe, unaprjeđenje njihovih sposobnosti i pružanje okvira za učenje, primjenu, rast i vraćanje društvu.

 

Cilj će se postići kroz projektno partnerstvo srednjih škola i sveučilišta u Albaniji, Hrvatskoj, Finskoj i Lihtenštajnu. Organizacije koje sudjeluju osmislit će i provesti virtualni interaktivni trening o sposobnostima učenika za samovođenje i procijeniti njegovu učinkovitost na individualnoj i timskoj razini koristeći studije slučaja popraćene rigoroznim standardima ocjenjivanja. Fokus je ovog programa prvenstveno na individualnoj razini (poznavanje sebe i vođenje iznutra prema van); ali i na transpersonalnoj razini (udruživanje grupe u nešto veće od njih samih).

Po završetku treninga orijentiranog na ishode učenja, očekuje se da svi polaznici imaju razvijene interpersonalne i intrapersonalne vještine. Razumjet će i moći će primijeniti razne vještine opažanja i samovođenja. Pokazat će višu razinu proaktivnosti i samorefleksije; imati koristi od povećane samoefikasnosti, samopouzdanja i samosvijesti; produbiti svoje samorazumijevanje; naučiti voditi iznutra prema van; razvijati svoje relacijske sposobnosti kako bi mogli ujediniti skupinu u nešto veće od zbroja njezinih dijelova; i iznijeti najbolje od sebe unaprjeđujući sposobnosti za učenje, rast, primjenu i vraćanje društvu. Stoga ovaj projekt ima za cilj razviti i potvrditi učinkovitost programa obuke i primjene studije slučaja na pojedinačnoj i timskoj razini.

bottom of page